Ajujaht pühapäeval

Pühapäeval 9.12.2018 kell 9.00 koguneme jahimajas. 

Kohtuotsus 13.11.2018.a

Tsiviilasi:

Andrus Lehesoo hagi Osaühingu Saaremaa Raadio ja Raivo Essi vastu ebaõigete andmete ümberlükkamise ja kahju hüvitamise nõudes

RESOLUTSIOON:

  1. Pärnu Maakohtu 20.03.2018.a otsus tühistada osas, milles maakohus hagi rahuldas. Teha tühistatud osas uus otsus, millega jäetakse hagi täies ulatuses rahuldamata.
  2. Osaühingu Saaremaa Raadio apellatsioonkaebus rahuldada.
  3. Raivo Essi apellatsioonkaebus rahuldada.
  4. Andrus Lehesoo taotlus protokolli parandamiseks jätta rahuldamata.
  5. Jätta maakohtu ja ringkonnakohtu menetluskulud Andrus Lehesoo kanda.

 

Keskkonnaameti korralduse eelnõu

EELNÕU
26.11.2018

K O R R A L D U S
[Registreerimise kuupäev] nr
[Registreerimisnumber]

Korralduse eelnõu
1. ASJAOLUD JA MENETLUSOSALISTE ÄRA KUULAMINE

1.1. Salme jahipiirkond on moodustatud keskkonnaministri 07.07.2008 määrusega nr 27 „Aste,
Eikla, Kaali, Kaavi, Kallemäe, Karja, Kihelkonna, Kuressaare, Kuumi, Kärla, Laimjala,
Laugi, Leisi, Liiva, Lümanda, Metsküla, Mustjala, Orissaare, Pihtla, Pärsama, Salme,
Tamse, Torgu, Tornimäe, Valjala, Võhma ja Üru jahipiirkonna moodustamine” (edaspidi
määrus nr 27). Määruse nr 27 § 21 lg 1 kohaselt on Salme jahipiirkonna pindala 10 100 ha.
Salme jahipiirkonna piirikirjeldus on sätestatud määruse nr 27 § 21 lg-s 2.

Loe edasi: Keskkonnaameti korralduse eelnõu

Peame jahti

Laupäeval 1.detsembril järgmine ajujaht. Koguneme 9.00 jahimajas.

Jahile

 

Kuna laupäeval 27.10.18 lubab vihma ja tugevat tuult, siis teeme jahi pühapäeval 28.10.18. Saame kokku jahimajas kell kell 9.00, 

| Üles |

Copyright © 2017. All Rights Reserved.