13.02 kolmapäeval

Kolmapäeval 13.02 kell 19.00 saab jahimajast kätte teenusena tehtud vorstid ja konservid. Jaht toimus 26.01. Võta kaasa 25.- €

Edukas jaht

jaht 2019.01.26 thLaupäeval 26.01.19 tegime järjekordse jahipäeva. Ilm oli talviselt ilus, kohati oli metsas paks lumi ja lume all maani kummarduvad põõsad. Väiksemad ajumehed olid päris väsinud aga pidasid lõpuni vapralt vastu. Kahe eduka aju tulemusena õnnestus küttida 10 hirve ja üks rebane. Suur tänu ka külalistele ja koerameestele.

Vana aasta lõppes edukalt! Head uut aastat!

2018.12.29 Ühisjaht

Viimane ühisjaht 2018 aastanumbri sees oli edukas. Koos Laugi JS jahimeestega õnnestus küttida kokku 11 hirve ja 1 metssiga. Head uut jahiaastat kõigile!

Kohtuotsus 13.11.2018.a

Tsiviilasi:

Andrus Lehesoo hagi Osaühingu Saaremaa Raadio ja Raivo Essi vastu ebaõigete andmete ümberlükkamise ja kahju hüvitamise nõudes

RESOLUTSIOON:

  1. Pärnu Maakohtu 20.03.2018.a otsus tühistada osas, milles maakohus hagi rahuldas. Teha tühistatud osas uus otsus, millega jäetakse hagi täies ulatuses rahuldamata.
  2. Osaühingu Saaremaa Raadio apellatsioonkaebus rahuldada.
  3. Raivo Essi apellatsioonkaebus rahuldada.
  4. Andrus Lehesoo taotlus protokolli parandamiseks jätta rahuldamata.
  5. Jätta maakohtu ja ringkonnakohtu menetluskulud Andrus Lehesoo kanda.

 

Keskkonnaameti korralduse eelnõu

EELNÕU
26.11.2018

K O R R A L D U S
[Registreerimise kuupäev] nr
[Registreerimisnumber]

Korralduse eelnõu
1. ASJAOLUD JA MENETLUSOSALISTE ÄRA KUULAMINE

1.1. Salme jahipiirkond on moodustatud keskkonnaministri 07.07.2008 määrusega nr 27 „Aste,
Eikla, Kaali, Kaavi, Kallemäe, Karja, Kihelkonna, Kuressaare, Kuumi, Kärla, Laimjala,
Laugi, Leisi, Liiva, Lümanda, Metsküla, Mustjala, Orissaare, Pihtla, Pärsama, Salme,
Tamse, Torgu, Tornimäe, Valjala, Võhma ja Üru jahipiirkonna moodustamine” (edaspidi
määrus nr 27). Määruse nr 27 § 21 lg 1 kohaselt on Salme jahipiirkonna pindala 10 100 ha.
Salme jahipiirkonna piirikirjeldus on sätestatud määruse nr 27 § 21 lg-s 2.

Loe edasi: Keskkonnaameti korralduse eelnõu

| Üles |

Copyright © 2017. All Rights Reserved.