Salme JS üldkoosolek 29.05.2022

Salme Jahimeeste Selts MTÜ korralise üldkoosoleku
kokku kutsumine

Vastavalt Salme JS juhatuse koosoleku, 08.05.2022, otsusele
kutsutakse kokku Salme Jahimeeste Selts MTÜ korraline üldkoosolek.
Toimumisaeg: 29.05.2022 kell 10:00
Koht: Suurna Jahimaja, Saaremaa vald.

Päevakord:

1.2021/2022 eelarve täitmine

2.Majandusaasta aruanne 2021/2022

3. Revisjonikomisjoni aruanne

4.Majandusaasta aruande kinnitamine

5.Eelarve 2022/2023 kinnitamine

6.Jahindusaasta kokkuvõte 2021/2022

7.Uute liikmete ja liikmekandidaatide vastuvõtmine

-Reio Pihlak-liikmeks vastuvõtmise hääletus
-Raimo Reiberg-liikmekandidaat
-Viljar Jaamu- liikmekandidaat
-Heiki Hermandi- liikmekandidaat
-Artti Raasuke- liikmekandidaat

8.Korraline juhatuse esimehe valimine

9.Korraline juhatuse liikmete valimine

10.Andrus Lehesoo käitumine Salme Jahimeeste Seltsis. Sellest tulenevalt võimaliku
karistuse määramine.
-14.09.2021 juhatuse koosoleku protokoll
-27.12.2021 juhatuse koosoleku protokoll
-08.05.2022 juhatuse koosolekul arutusel olnud Andrus Lehesood puudutavad küsimused:

1)07.12.2021 Taotlus Salme JS jahipiirkonna kasutusõigus loa mitte pikendamiseks.
2)11.01.2022 Anseküla JS saadetud avaldus Saaremaa Jahindusnõukogule.
3)06.01.2022 Taotlus Saaremaa Jahindusnõukogule.
4)15.03.21 Kirjavahetus Aivar Kokaga turismijahi korraldamises.
5)01.12.2021 Avaldus Saaremaa Jahindusnõukogule
6)09.05.2021 Avaldus Saaremaa Jahindusnõukogule

11.Jooksvad jahinduslikud küsimused

Saare maakonna relvaomanike teabepäev

Kuressaare Kultuurikeskus, 2.aprill 2022

PÄEVAKAVA:

9.45 – 10.00    Kogunemine, osalejate registreerimine

10.00 – 10.30 Muudatused seadusandluses (RelvS)  - Siseministeeriumi esindaja

10.30 – 11.45 Relvaloa väljastamine ja relvaloa omanikku puudutav järelevalve - Politsei- ja Piirivalveamet Riita Proosa, tegevus- ja relvalubade väljaandmise teenuse vanemkorrakaitseametnik

  • Nõuded relvaomanikule
  • Relvaloa taotlemine/uuendamine/pikendamine
  •   sh taotlusprotsessi ja veebilehekülje lühitutvustus
  • Jahilaskesport
  • Laskemoona lubatud kogus relvaomanikule
  • Leidrelvad ja –laskemoon, relva olulised osad
  • Vastutus/õiguslikud tagajärjed rikkumise korral, PPA menetluspädevus
  • Relvade üleandmine

Loe edasi: Saare maakonna relvaomanike teabepäev

Raadiosaatjad Ukrainale

EJS koos oma maakondlike esindusorganisatsioonidega kutsub jahimehi annetama töökorras ja täiskomplektseid analoogkäsiraadiosaatjaid aktsioonil JAHIMEHED UKRAINA HEAKS !
Annetame EJS nimel ja liikmesorganisatsioonide abil töökorras täiskomplektseid analoog (mitte annetada digitaalseid!) raadiosaatjaid koostöös Välisministeeriumi SA Eesti Rahvusvahelise arengukoostöö Keskusega.
Annetuse tegemiseks võta ühendust EJS-ga tel. 6025970 ja toimi alljärgnevalt:
· komplekteeri töökorras analoog käsiraadiosaatja (laadija ja/või toitejuhe, olemasolul ka kõrvaklapp ja vutlar);
· aseta komplektne raadiosaatja läbipaistvasse suletavasse kilekotti ja lisa sellele seadme mark ja annetaja nimi ning edasta EJS-i;
Komplektis võivad olla pisivigadega (antenn või aku kinnitus jms) saatjad. Enne Ukrainasse saatmist kontrollitakse annetatud raadiosaatjad üle Radicom Balic poolt.
Annetusi ootame nii operatiivselt kui võimalik aga mitte hiljem kui
kolmapäevaks 9. märtsiks 14.00 EJS-i.

EJS

EJS, PAT ja KeA ühispöördumine jahimeeste poole

Üleskutse metssigade küttimise jätkamiseks.

Sigade Aafrika katk (SAK) jõudis Eestisse 2014. aastal. Üle seitsme aasta on nii seapidajad,
jahimehed kui ka riik ühiselt pingutanud, et piirata haiguse levikut metssigade populatsioonis
ning takistada selle levikut seafarmidesse.
Vahepeal võis tunduda, et oleme viiruse leviku seljatanud või siis vähemalt tugevalt piiranud
selle levikut – ligi pooleteise aasta jooksul ei leitud Eesti metsadest mitte ühtegi SAKi viirusega
nakatunud metssiga. 2020. aasta augustikuu viiruspositiivse metssea leid Raplamaal aga näitas
selgelt, et võitlus ei ole veel läbi ning viirus ringleb edasi metssigade populatsioonis. Raplamaa
viirus positiivne siga ei jäänud aga ainukeseks. 2020. aasta detsembris leiti viiruspositiivseid
metssigu ka juba Harjumaal ning Lääne-Virumaal. 2021. aastal leiti viiruspositiivseid metssigu
ka juba Ida-Virumaal ning Võrumaal. Kokku tuvastati 2021. aastal 26 SAKi viirus positiivset
metssiga. 2022. aasta esimesed kaheksa nädalat ei näita mingit vaibumise märki. Selle aja
jooksul on PTA tuvastanud juba 12 viiruspositiivset metssiga – pool terve eelmise aasta
leidudest. Leiud pärinevad Harjumaalt, Ida- ja Lääne-Virumaalt ning Võrumaalt.

Loe edasi: EJS, PAT ja KeA ühispöördumine jahimeeste poole

| Üles |

Copyright © 2017. All Rights Reserved.